[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
เมนูหลัก
พยากรณ์อากาศ
 
ค้นหาจาก google

  

  หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โดย : aongart
เข้าชม : 6201
พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนที่   1  ปีการศึกษา 2561
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง     
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
แผนกวิชาเสริมสวย
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาศิลปกรรม (ปักจักร,ลีลาศ)
กำหนดการรับสมัครและเปิดเรียน
รับสมัครตั้งแต่วันที่   1   กุมภาพันธ์    2561  เป็นต้นไป
เปิดเรียนวันที่    15   พฤษภาคม    2561
  รอบเช้า   เวลา  09.00  น.  -  12.00  น.
  รอบบ่าย เวลา  13.00  น.  -  16.00  น.
  รอบค่ำ    เวลา  17.00  น.  -  20.00  น.
หลักฐานการสมัคร
1. บัตรประชาชนถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ     หรือ
2. สำเนาทะเบียนบ้านถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ
สถานที่รับสมัคร
  งานทะเบียน วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง  ถนนช่วยทุกขราษฎร์  อ.เมือง  จ.พัทลุง
   โทรศัพท์   0  7461  4046  ต่อ  501
  โทรสาร    0  7461  1640
  E-mail  :  phatthalung   06@vec.mail.go.th

https://www.facebook.com/ptlp0ly/posts/536955306674272

3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 3 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      ขอเชิญเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษา วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ วัดเขาเมืองเก่าและกลุ่มหัตกรรมกะลามะพร้าว บ้านคอกวัว จังหวัดพัทลุง 6/ก.พ./2563
      ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสำรวจและรวบรวมพรรณไม้ในโรงเรียน วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ บริเวณสวนหย่อมภายในวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 22/ม.ค./2563
      ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 22/ม.ค./2563
      รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ และรายได้เงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 22/ม.ค./2563
      ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 10/ม.ค./2563