[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   

           วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เมนูหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
สมัครเรียน

ตรวจสอบผลการเรียน
ศธ.360 องศา
หน่วยงานภายนอก
e-Learning

ค้นหาจาก google

  
SAR  
 

รายงานประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

1.ปก
2.คำรับรองรายงานการประเมินตนเอง
3.คำนำ
4.สารบัญ
5.การดำเนินงานตามมาตรฐาน

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา2561


รายงานประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

รายงานประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

 1. ปก
 2. คำนำ
 3. สารบัญ
 4. สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
 5. การดำเนินงานตามมาตรฐาน
 6. คำรับรองรายงานการประเมินตนเองโดยคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
 7. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2558

 1. ปก
 2. สารบัญ
 3. บทที่ 1
 4. บทที่ 2
 5. บทที่ 3
 6. บทที่ 4
 7. บทที่ 4 สรุป
 8. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร