[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   

           วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เมนูหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
สมัครเรียน

ตรวจสอบผลการเรียน
ศธ.360 องศา
หน่วยงานภายนอก
e-Learning

ค้นหาจาก google

  
เงินงบประมาณ  
 

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

 1. รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เดือน มกราคม
 2. รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เดือน กุมภาพันธ์
 3. รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เดือน มีนาคม
 4. รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เดือน เมษายน
 5. รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เดือน พฤษภาคม
 6. รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เดือน มิถุนายน
 7. รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เดือน กรกฏาคม
 8. รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เดือน สิงหาคม
 9. รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เดือน กันยายน
 10. รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เดือน ตุลาคม
 11. รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เดือน พฤศจิกายน
 12. รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เดือน ธันวาคม