[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   

           วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เมนูหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
สมัครเรียน

ตรวจสอบผลการเรียน
ศธ.360 องศา
หน่วยงานภายนอก
e-Learning

ค้นหาจาก google


  


ประกาศประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 2566

ประกาศงานทะเบียน

การเก็บเงินบำรุงการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการครัวร้อน จำนวน 1 ชุด
+ ประกาศเพิ่มเติม... - ประกาศเพิ่มเติม...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาซ์้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
จำนวน 30 เครื่อง

วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง ขอเชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์

ขอบเขตของงาน คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการครัวร้อน จำนวน 1 ชุด
ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 3

วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง ขอเชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์

ขอบเขตของงาน คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการครัวร้อน จำนวน 1 ชุด
ประจำปีงบประมาณ 2566สนใจสมัครเรียน


Fan Page

ทำเนียบบุคลากร
นายภัทธาวุธ โพธา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
งานภายในสถานศึกษา


RMS 2016

V-cop

ศธ02ออนไลน์
ID Plan
ครูพร้อม.com
DEEP