หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ขอเชิญครู บุคลากร นักเรียน ปวช.๑-๒ และนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้นเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมและบริเวณวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง ประจำปีการศึกษา๒๕๖๒
โดย : aongart
อ่าน : 1311
พุธ ที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
พิมพ์