หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
โดย : aongart
อ่าน : 11745
พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ.2559
พิมพ์ 

ดาวน์โหลดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556